Eigenschap:Definitie (nl)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een begrip kan een formele definitie (Nederlangstalig) hebben. Deze wordt waar mogelijk overgenomen uit een officiële publicatie. (skos:definition)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
(
Weg onder maaiveldniveau (o.a. bakconstructie, folieconstructies, weg tussen keerwanden of damwanden, etc.).  +
A
Brugdeel dat aansluit op de hoofdoverspanning.  +
Het gedeelte van een aanleginrichting dat als brug wordt gebruikt, moet als beweegbare brug worden beschouwd. De rest valt onder de categorie Nat kunstwerk.  +
N.D. Joustra, R.P.N. Pater (TU Delft)  +
Aanvullingen op NEN-EN 1990 + NB; Algemeen  +
Aanvullingen op de Eurocodes en overige ontwerprichtlijnen  +
Tunnel bestaande uit geprefabriceerde elementen, die in drijvende toestand worden verplaatst en in een vooraf gebaggerde sleuf worden afgezonken.  +
Kunstwerk waarmee een watergang door een bakvormige constructie over een weg, een spoorweg, een andere watergang, een leiding of een terrein wordt geleid.  +
Asfalt op brugdekken, kunststofslijtlagen en hydrofoberen  +
B
Zie ook onder “Beweegbare brug”. Beweegbare brug waarbij val en staartstuk in elkaars verlengde liggen en het geheel draait om een vaste horizontale as.  +
De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie op een gegeven willekeurig moment kan worden uitgevoerd onder gegeven omstandigheden.  +
This European Standard is a part of a series of standards, details of this series are given in EN ISO 15607:2003, annex A. This standard specifies how a preliminary welding procedure specification is qualified based on pre-production welding tests. The principles of this standard may be applied to other welding processes. This standard is applicable to arc welding, gas welding, beam welding, resistance welding, stud welding and friction welding of metallic materials. The use of this standard can be restricted by an application standard or specification.  +
Best Practices ontwerp betonnen bruggen en viaducten  +
Betonnen bruggen – overige regels waarin Eurocode 2 niet voorziet  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 22 sep 2020 om 12:10.