ROK-0756

Id-014effac-85a9-4c28-ae8b-c8ff371ea3d2
3.1-NEN-EN 1991-1-2
ROK(13 C)Eistekst

3.1 Algemene regels:
De temperatuurindringing in de constructie moet als volgt worden bepaald:
1) door het uitvoeren van brandproeven, of
2) door middel van met behulp van daadwerkelijke brandproeven gevalideerde software.

Toelichting

Bovenliggende eisen
Links

Paragraaf ROKNEN-EN 1991-1-2
Brondocument
Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-2: Algemene belastingen – Belasting bij brand
Referentiedocumenten  
Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-2
Objecttype
Tunnel
Thema
Civiel
Periode
Ontwerpfase


De eigenschap “Voorkeurslabel” (als paginatype) met de invoerwaarde “3.1 Algemene regels:De temperatuurindringing in de constructie moet als volgt worden bepaald:1) door het uitvoeren van brandproeven, of2) door middel van met behulp van daadwerkelijke brandproeven gevalideerde software.” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 09:58.