ROK-0756

Id-014effac-85a9-4c28-ae8b-c8ff371ea3d2
3.1-NEN-EN 1991-1-2
ROK(13 C)Eistekst

3.1 Algemene regels:
De temperatuurindringing in de constructie moet als volgt worden bepaald:
1) door het uitvoeren van brandproeven, of
2) door middel van met behulp van daadwerkelijke brandproeven gevalideerde software.

Toelichting

Bovenliggende eisen
Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 08:58.