ROK-0759

Id-0480fb30-c066-46b2-9985-e8f6857a7a81
4.1-NEN-EN 1991-1-2
ROK(13 C)Eistekst

4.1 Algemeen (1) en (4)
Voor constructiedelen die de constructieve integriteit waarborgen en waarvan de werking verloren kan gaan bij temperatuurbelasting, zoals stempels in toeritten (knik, pons, etc.) is het noodzakelijk om de gevolgen van brand op de constructie in rekening te brengen.

Toelichting

Bovenliggende eisen
Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 08:59.