ROK-0125

Id-06132121-bde5-e911-a2e0-00155d641201
12.1 (2)-NEN-EN 1992-1-1
ROK(13 C)Eistekst

Ongewapende en lichtgewapende constructies mogen niet zijn toegepast, met uitzondering van werkvloeren en onderwaterbetonvloeren.

Toelichting

De opvatting van Rijkswaterstaat is dat (onderdelen van) kunstwerken die vallen onder de scope van de ROK (paragraaf 1.4 “Definitie kunstwerkcategoriëen”) dynamisch worden belast en dat hoofdstuk 12 van NEN-EN 1992-1-1 daarom niet van toepassing is voor (onderdelen van) deze kunstwerken.Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 08:59.