ROK-0047

Id-0a6d2915-bde5-e911-a2e0-00155d641201
4.6.3 (1)-NEN-EN 1991-1-7
ROK(13 C)Eistekst

In afwijking op de Nationale Bijlage, 4.6.3 (1) behorend bij NEN-EN 1991-1-7 is onderstaande tekst van toepassing voor een harde botsing tegen starre constructies.

Starre constructies die kunnen worden aangevaren door zeeschepen met een aanvaarhoek van 63 graden tot 90 graden moeten worden berekend op de aanvaarkrachten als beschreven in onderstaande tabel T0047.

Starre constructies die kunnen worden aangevaren door zeeschepen met een aanvaarhoek kleiner dan 63 graden moeten worden berekend met de formules als voorgeschreven in de ROK aanvulling op 4.6.2 (1) (ROK-0716) en een aanvaarkracht als voorgeschreven in tabel T0047 onder Fdx.

Toelichting

Zeeschepen hebben bij gelijke dwt’s andere afmetingen en stijfheden dan binnenvaartschepen. De formule voor binnenvaartschepen gaat dan ook niet op voor zeeschepen. Voor zeeschepen moet tabel T0047 worden aangehouden. Deze tabel is een omzetting van de grafiek van “Nordic Road Federation” (deze grafiek geeft afhankelijk van diepgang/dwt en vaarsnelheid van schepen een kracht evenwijdig aan de vaarrichting, en één loodrecht op de vaarrichting).

Afbeeldingen

Frontale kracht (Fdx) en zijdelingse kracht (Fdy) bij zeeschepen (voor aanvaarhoek alfa tussen 63 en 90 graden).
[[547a2ea5-5038-eb11-a2f1-00155d641201.jpg]]
Extra informatie


Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 09:00.