ROK-0096

Id-10ae211b-bde5-e911-a2e0-00155d641201
4.4.1.2 (13)-NEN-EN 1992-1-1
ROK(13 C)Eistekst

Voor de dagzijde van sluizen (sluishoofd en sluiskolk) en aquaducten moet de minimumdekking cmin worden vermeerderd met +10 mm om ervoor te zorgen dat bij eventuele slijtage door schepen (groeven en botsen) voldoende dikte van de dekking als barriere overblijft om wapeningscorrosie te voorkomen.

Toelichting

Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 09:01.