ROK-0018

Id-172f310f-bde5-e911-a2e0-00155d641201
5.2.3 (3)-NEN-EN 1991-1-1
ROK(13 C)



Eistekst

Voor betonnen bruggen moet in de berekening een asfaltpakket worden aangehouden van ten minste (140 + a) mm.

Voor de maat a geldt:
a = (L-30) / 4 waarbij 0 mm ≤ a ≤ 30 mm

waarin:
a = uitvulling in mm
L = grootste overspanning in m

De maat a wordt enkel in rekening gebracht voor uitvullingen van onvlakheden en zeegafwijkingen. Uitvullingen om andere redenen moeten apart in rekening worden gebracht.

Toelichting

De maat van 140 mm is gebaseerd op de standaardoplossing met tweelaags ZOAB deklaag op betonnen kunstwerken volgens RTD 1009, 5.2.2.







Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 09:01.