ROK-0491

Id-284a6ada-2039-ea11-a2e4-00155d641200
(1.12) Combinaties van belastingen op keermiddelen voor STR en GEO-TAW Leidraad (2003)
ROK(13 C)Eistekst

(1.12) Combinaties van belastingen op keermiddelen voor STR en GEO
Met de in tabel T0491-1 en tabel T0491-2 genoemde belastingen moet, indien van toepassing, minimaal worden gerekend. De belastingsfactoren zijn gebaseerd op gevolgklasse CC3. Alle combinaties zijn gebaseerd op formule 6.10b (Zie NEN-EN 1090), uitgezonderd combinatie J, deze is gebaseerd op formule 6.10a. De nummers F0, F1, etc. verwijzen naar het boek “Ontwerp van Schutsluizen - deel II”.

Toelichting

Afbeeldingen

Belastingscombinaties Keermiddelen gesloten
[[6508021f-85f6-ea11-a2ed-00155d641201.jpg]]
Belastingscombinatires openen/sluiten Keermiddelen
[[73fb2abd-2139-ea11-a2e4-00155d641200.jpg]]

Bovenliggende eisenExtra informatie


Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 09:04.