ROK-0032

Id-3431310f-bde5-e911-a2e0-00155d641201
4.11.1 (1)-NEN-EN 1991-1-6
ROK(13 C)Eistekst

In aanvulling op tabel 4.1 moet voor dat de gelijkmatig verdeelde bouwbelasting door personeel (met handgereedschap) worden aangehouden:

<tbody> </tbody>
qca,k = 1,0 kN/m2 voor A < 400 m2
qca,k = (1,5 - (A/800)) x 1.0 kN/m2 voor 400 m2 ≤ A ≤ 800 m2
qca,k = 0,5 kN/m2 voor A > 800 m2

Hierbij is A het belaste gedeelte van het dek in m2, waarbij de plaats van dit belaste gedeelte zo ongunstig mogelijk aangenomen moet worden.

Toelichting

Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 21 dec 2021 om 18:37.