ROK-0075

Id-37712915-bde5-e911-a2e0-00155d641201
4.9.2 (3)-NEN-EN 1991-2
ROK(13 C)Eistekst

Toelichting op artikel 4.9.2 (3) van NEN-EN 1991-2.

Toelichting

Aangenomen mag worden dat deze horizontale belastingen op stootplaten worden opgenomen door de wegverharding.Links

Paragraaf ROKNEN-EN 1991-2
Brondocument
Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 2: Verkeersbelasting op bruggen
Referentiedocumenten  
Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-2
Objecttype
Brug
Thema
Civiel
Periode
Ontwerpfase

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 09:05.