ROK-0113

Id-41112121-bde5-e911-a2e0-00155d641201
8-NEN-EN 1992-1-1
ROK(13 C)Eistekst

In aanvulling op de regels in hoofdstuk 8, gelden de eisen in de volgende artikelen van de vervallen norm NEN 6723:2009:
- 10.1.5 wapening in kolommen
- 10.1.6 wapening bij geconcentreerde lasten
- 10.1.7 minimale wapening in consoles
- 10.1.8 minimale kenmiddellijn
- 10.1.9 wapening in betonscharnieren
- 10.1.10 wapening i.v.m. krommingsdrukken door gebogen voorspanelementen
- 10.1.11 niet-vervangbare voorspanelementen
- 10.2 lassen en branden nabij voorspanelementen
- 10.3 klemmofverbindingen
- 10.5 uitvoering
- 10.6 voegen
Bij tegenstrijdigheid tussen de eisen in bovenstaande artikelen en artikelen in NEN-EN 1992-1-1 of NEN-EN 1992-2, is de strengste eis van toepassing.

Toelichting

Afbeeldingen

Figuur behorende bij 10.1.9
[[31fc290f-2a44-ea11-a2e5-00155d641201.jpg]]
Figuur behorende bij 10.1.9
[[550e42df-2944-ea11-a2e5-00155d641201.jpg]]
Figuur behorende bij 10.1.7
[[A736c76c-2544-ea11-a2e5-00155d641201.jpg]]
Splijttrekkrachten en randtrekkrachten
[[Bafd282c-2144-ea11-a2e5-00155d641201.jpg]]
10.5 Uitvoering
10.5.1 Hijsvoorzieningen
10.5.2 Stabiliteit
10.5.3 Voorspanning
[[61616ef3-2d44-ea11-a2e5-00155d641201.jpg]]
Niet-vervangbare voorspanelementen
[[941e662c-2d44-ea11-a2e5-00155d641201.jpg]]
Lassen en branden nabij voorspanelementen
[[23ea7192-2d44-ea11-a2e5-00155d641201.jpg]]
Klemmofverbindingen
[[E7d8c695-2e44-ea11-a2e5-00155d641201.jpg]]
Wapening in kolommen
[[8a281437-1c1c-ea11-a2e3-00155d641201.jpg]]
Wapening nabij ongewapende rubberoplegblokken
[[A735d98c-2144-ea11-a2e5-00155d641201.jpg]]
Minimale wapening in consoles
[[4a0ab2a4-2444-ea11-a2e5-00155d641201.jpg]]
Figuur behorende bij 10.6.4
[[3b869557-3044-ea11-a2e5-00155d641201.jpg]]
Voorspaneenheden die op de plaats van voegen worden beëindigd
[[B21f6ed2-2f44-ea11-a2e5-00155d641201.jpg]]
Wapening in betonscharnieren
[[28073de3-2844-ea11-a2e5-00155d641201.jpg]]
Figuur behorende bij 10.1.7
[[B561a3c4-2544-ea11-a2e5-00155d641201.jpg]]
Wapening in verband met krommingsdrukken door gebogen voorspanelementen
[[6102b8f2-2a44-ea11-a2e5-00155d641201.jpg]]
vervolg
[[D34e5c83-2e44-ea11-a2e5-00155d641201.jpg]]
10.6 Voegen
10.6.1 Uitvoering van stortvoegen tussen delen van als monoliet berekende constructies
10.6.2 Uitvoering van voegen tussen elementen die uitsluitend met elkaar zijn verbonden door voorgespannen voorspanstaal
[[216a0457-2e44-ea11-a2e5-00155d641201.jpg]]
Afwerking van voegen
[[Fd3dab38-2f44-ea11-a2e5-00155d641201.jpg]]
Figuur behorende bij 10.1.6.2
[[A760376a-2444-ea11-a2e5-00155d641201.jpg]]
Minimale kenmiddellijn
[[8ab24326-2644-ea11-a2e5-00155d641201.jpg]]
Figuur behorende bij 10.6.5
[[Ef6a3ee2-3044-ea11-a2e5-00155d641201.jpg]]
Voorspaneenheden die op de plaats van voegen worden doorgekoppeld
[[5868569a-3044-ea11-a2e5-00155d641201.jpg]]
Figuur behorende bij 10.1.6.2
[[Bdf108ac-2144-ea11-a2e5-00155d641201.jpg]]
Extra informatie


Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 09:06.