ROK-00899

Id-4d65a138-eab8-4066-8cf6-5d624818b34e
4.6-NEN-EN 1991-1-7
ROK(13 C)Eistekst

Voor Tunnels moet de in rekening te brengen equivalente ankerbelasting worden bepaald aan de hand van de ontwerpgrafieken behorende bij de samenvattende eindrapportage VAL 99-18 ‘Onderzoek vallend scheepsanker op tunneldak’.

Toelichting

Bovenliggende eisen
Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:08.