ROK-0056

Id-5d6e2915-bde5-e911-a2e0-00155d641201
3 (5)-NEN-EN 1991-2
ROK(13 C)Eistekst

Zie voor dit aspect de aanvulling in de ROK op NEN-EN 1990, A.2.2.1 - ROK-0003.

Voor bruggen waarover zowel wegverkeer als spoorwegverkeer wordt afgewikkeld, moet voor de SLS en ULS worden uitgegaan van het gelijktijdig voorkomen van extreme wegverkeers- en spoorwegverkeersbelastingen. Bij de toetsing op vermoeiing moet met gelijktijdigheid van voorkomen van wegverkeers- en spoorwegverkeersbelastingen rekening zijn gehouden.

Toelichting

Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 09:10.