ROK-0098

Id-64ae211b-bde5-e911-a2e0-00155d641201
4.4.1.3 (3)-NEN-EN 1992-1-1
ROK(13 C)Eistekst

Indien is gegarandeerd dat een zeer nauwkeurig meetinstrument is gebruikt voor het monitoren van de betondekking (na een eventuele nabewerking) en dat constructieonderdelen c.q. elementen die niet voldoen, zijn verwijderd (bijvoorbeeld geprefabriceerde elementen), mag Δcdev met maximaal 5 mm worden gereduceerd.

Toelichting

Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 09:11.