ROK-0114

Id-66112121-bde5-e911-a2e0-00155d641201
8.2-NEN-EN 1992-1-1
ROK(13 C)Eistekst

Voor tunnels geen kleinere staafafstand toepassen dan:

  • 100 mm bij Ø 25 mm
  • 110 mm bij Ø 32 mm
  • 120 mm bij Ø 40 mm


Bij overlappingen volgens NEN-EN 1992-1-1, 8.7.2 geldt voor alle staven of gebundelde staven een minimale afstand tussen de staven van 60 mm.

Toelichting

Het bovenstaande is gebaseerd op een maximale korreldiameter van 32 mm voor het toeslagmateriaal.Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 09:11.