ROK-0040

Id-6632310f-bde5-e911-a2e0-00155d641201
4.5.1.5 (1)-NEN-EN 1991-1-7
ROK(13 C)Eistekst

Voor Klasse B constructies moet rekening worden gehouden met het feit dat door de vergunning verlenende instantie (bijvoorbeeld Prorail) aanvullende voorwaarden kunnen worden gesteld. Het beleid van RWS zal erop gericht zijn om ondersteuningen ver van het spoor te plaatsen (bij voorkeur verder dan PVR+3m).

In afwijking van de Nationale Bijlage moeten bij klasse B constructies in gevolgklasse CC3 de krachten zijn ontleend aan tabel NB.4 – 4.4, vermenigvuldigd met een factor 1,0.

Toelichting

Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:11.