ROK-0063

Id-666f2915-bde5-e911-a2e0-00155d641201
4.4.1 (6)-NEN-EN 1991-2
ROK(13 C)Eistekst

De gegeven waarde is een ondergrens. De constructies die aan weerszijden op de voegen aansluiten, moeten worden ontworpen op de krachtswerking die vanuit de voegen optreedt.

Voor aansluitkrachten bij het veel gebruikte principe van een buigslappe voeg wordt verwezen naar RTD 1023.

Toelichting

Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 09:11.