ROK-0711

Id-6ca60f28-7376-46b0-a472-14d085b7bec6
4.6-NEN-EN 1991-1-7
ROK(13 C)Eistekst

Ad. 1, Vallende ankers

Tunnels en natte kunstwerken moeten met betrekking tot de valenergie van vallende ankers worden berekend met:

  • Onafhankelijk van de waterdiepte en het soort anker, moet voor de valsnelheid van ankers in water 9 m/s worden aangehouden.
  • Specifiek voor tunnels moet de dikte van de afdekking op de tunnel zodanig worden gekozen dat het maatgevende vallende scheepsanker in de dikte van de afdeklaag tot stilstand komt. Hierbij moet het materiaal van de afdeklaag voldoende stroombestendig zijn, waarbij ook rekening moet worden gehouden met stroming, retourstroming en schroefstralen.

Toelichting

Bovenliggende eisen

Onderliggende eisenLinks

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 09:12.