ROK-00930

Id-73b87ae7-60a0-484f-8587-4f5258544366
Detail 7a en 7b-Vermoeiing van orthotrope rijvloeren-NEN-EN 1993-2
ROK(13 C)Eistekst

Detail 7a: DP: Scheur in de dekplaat vanuit de teen van de langslas tussen dekplaatsecties

Detail 7b: DP: Scheur in de dekplaat vanuit de teen van de dwarslas tussen dekplaatsecties

Toelichting

Afbeeldingen

Detail 7a: DP: Scheur in de dekplaat vanuit de teen van de langslas tussen dekplaatsecties
Detail 7b: DP: Scheur in de dekplaat vanuit de teen van de dwarslas tussen dekplaatsecties
[[1ad0dba5-903f-eb11-a2f1-00155d641201.png]]

Bovenliggende eisenExtra informatie


Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 09:13.