ROK-0718

Id-7a94ec1f-dd50-44b7-90b7-7714e6695c1c
4.6.2 (1)-NEN-EN 1991-1-7
ROK(13 C)Eistekst

Bij de berekening van de frontale, representatieve, statische equivalente aanvaarkracht (Fdx) door een stootbelasting van rivier- en kanaalverkeer op starre constructies moet rekening worden gehouden met de snelheid van een schip (v) als genoemd in tabel T0718, die nog vermeerderd moet worden met de stroomsnelheid in de vaarweg.

Toelichting

Deze snelheden zijn werkelijk haalbaar tenzij schepen behorende bij een grotere vaarwegklasse de vaarweg bevaren. De maximale stroomsnelheid waarbij nog gevaren mag worden c.q. gevaren wordt, moet opgevraagd worden bij de vaarwaterbeheerder.

Afbeeldingen

Aan te houden maximale vaarsnelheid per CEMT-klasse vaarweg
[[6f98e255-c68e-4c85-84cc-722a4d9c41dd.png]]

Bovenliggende eisenExtra informatie


Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 09:13.