ROK-0092

Id-7aad211b-bde5-e911-a2e0-00155d641201
4.4.1.2 (5)-NEN-EN 1992-1-1
ROK(13 C)Eistekst

Het is niet toegestaan om met alternatieve ontwerp- of berekeningsregels af te wijken van de voorgeschreven minimumdekking c.min,dur

Toelichting

Hiermee wordt onder meer bedoeld dat het gebruik van CUR Leidraad 1 (VC81), Duurzaamheid van constructief beton met betrekking tot chloride-geïniteerde corrosie – Leidraad voor het formuleren van prestatie-eisen, niet is toegestaan.Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:13.