ROK-0034

Id-8031310f-bde5-e911-a2e0-00155d641201
Annex B (2)-NEN-EN 1991-1-6
ROK(13 C)Eistekst

Bij het vervangen van opleggingen moeten CUR-Aanbevelingen 68 en 81 worden toegepast met de volgende aanvullingen en wijzigingen op CUR-Aanbeveling 68:

Gevolgklasse
Bij de berekening van de voor het vijzelen benodigde constructies, zowel tijdens het vijzelen als in de parkeerstand moet uitgegaan worden van CC3 voor constructies in en boven een in gebruik zijnde hoofd(vaar)weg en CC2 voor overige constructies.

Toelichting

Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:14.