ROK-0675

Id-887a323e-520c-429e-88ef-dd8761276e1f
Belastingen op bewegingswerken
ROK(13 C)Eistekst

De volgende bedrijfstoestanden (Btw) moeten worden onderscheiden:

 • Btw1. Deuren gesloten
  In de eindstanden moeten de deuren met hydraulische cilinders of bij een electro-mechanische bewegingswerk met buffers worden opgespannen. Zo wordt voorkomen dat bij (bijna) gelijk water de deuren kunnen gaan klapperen door wind, windgolven of translatiegolven. (= F33).
  De bewegingswerken moeten passief een veel grotere belasting kunnen opnemen. Deze belastingen kunnen ontstaan door negatief verval (indien van toepassing) en /of translatiegolven en/of wind/windgolven. In een dergelijke situatie mogen door de beperkte stijfheid van het bewegingswerk de puntdeuren iets open gaan staan.
 • Btw2. Deuren openen.
 • Btw3. Einde openen
 • Btw4. Deuren geopend (in kas)
  De deuren moeten door het bewegingswerk opgespannen worden om te voorkomen dat de deuren gaan klapperen door translatiegolven die veroorzaakt worden door voorbij varende schepen.
  Het is wel acceptabel dat in een uitzonderlijke situatie (zeer grote schepen met hoge snelheid) de aandrukkracht (F33) wordt overschreden. De bewegingswerken moeten wel passief deze belasting (F1750) kunnen opnemen
 • Btw5. Begin sluiten
 • Btw6. Deuren sluiten

Toelichting

Bovenliggende eisen
Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 09:15.