ROK-0492

Id-8e9c9750-2239-ea11-a2e4-00155d641200
Specifieke belastingen op en sterkte van natte kunstwerken - NEN-EN 1991-1-1
ROK(13 C)Eistekst

Voor waterkerende constructies in primaire waterkeringen volgt de rekenwaarde van de sterkte uit formules 6.6a t/m 6.6c in NEN-EN 1990. De partiële materiaalfactoren (γR) die daarbij gebruikt worden volgen uit de materiaal gebonden Eurocodes (NEN-EN 1992 t/m 1997) en in sommige gevallen uit andere richtlijnen. In paragraaf 7.11 van de Werkwijzer Ontwerpen Waterkerende Kunstwerken (WOWK) wordt hier verder op ingegaan. Voor de sterkte van waterkerende constructies in regionale waterkeringen wordt verwezen naar de Leidraad waterkerende kunstwerken in regionale keringen (ORK 2011-15).

Toelichting

Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 09:16.