ROK-00842

Id-aa0f5c40-2fcd-434f-9464-2c6713da55e6
7.5.9.2-NEN-EN 1090-2
ROK(13 C)Eistekst

Onderlegmaterialen die niet worden verwijderd, moeten bij EXC 3 en EXC 4 op tekening zijn aangegeven en op de as-built tekening als zodanig worden vermeld (bijvoorbeeld bij troggen). Onderlegmaterialen moeten van dezelfde kwaliteit zijn als de te verbinden materialen.

Toelichting

Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 09:19.