ROK-00890

Id-bc7517b7-ab5c-4e7c-bbea-9fa07a624771
B2.3.1.1-NEN-EN 12794: Voorgespannen betonpalen/voorgespannen betonnen damwanden
ROK(13 C)Eistekst

Het dynamische effect op palen tijdens het hijsen, transporteren en heien moet in rekening worden gebracht in overeenstemming met de werkelijke uitvoeringsmethodieken.

Naast de standaard partiele belasting factoren, moet een extra factor voor het dynamische effect op het eigengewicht van de paal in rekening worden gebracht:

γkd, dyn = 1,2 voor hijsen;
γkd, dyn = 1,2 voor transport, indien de palen daarbij volledig ondersteund zijn;
γkd, dyn = 1,6 voor transport, indien de palen daarbij lokaal ondersteund worden.

Toelichting

Bovenliggende eisen
Links

Paragraaf ROKNEN-EN 12794: Voorgespannen betonpalen/voorgespannen betonnen damwanden
Brondocument
Vooraf vervaardigde betonproducten – Heipalen (inclusief correctieblad C1: 2008)
Objecttype
Brug
Thema
Beton
Periode
Ontwerpfase
,
Uitvoeringsfase

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 09:21.