ROK-0712

Id-c347db64-ef59-4871-bf47-d14e4af839d3
4.6-NEN-EN 1991-1-7
ROK(13 C)Eistekst

Tunnels en Natte kunstwerken moeten met betrekking tot de valenergie van vallende ankers worden berekend met een maatgevend anker (massa) dat op basis van een risicoanalyse bepaald wordt op de volgende wijze:

  • Bepaal het aantal scheepsbewegingen per jaar boven het kunstwerk, verdeeld naar klassetonnage cq. ankermassa;
  • Bepaal de kans van verlies van een anker door een schip per scheepsbeweging;
  • Bepaal de kans dat het schip zich op dat moment boven het kunstwerk bevindt, dus de kans dat het vallend anker op het kunstwerk terecht komt.

Toelichting

Bovenliggende eisen

Onderliggende eisenLinks

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 09:22.