ROK-0636

Id-c7445dbc-9d1e-4fca-aade-5434f71bcf01
5.2.3 (3)-NEN-EN 1991-1-1
ROK(13 C)Eistekst

Voor stalen bruggen met asfalt of asfalt/ZOAB lagen moet rekening worden gehouden met:

  • Overal moet minimaal de gespecificeerde laagdikte worden bereikt.
  • Voor invloedslijnen tot 20 m moet rekening worden gehouden met 40 mm uitvulling van de asfaltslijtlagen.
  • Voor invloedslijnen vanaf 40 m moet rekening worden gehouden met 25 mm uitvulling.
  • Voor tussenliggende waarden moet lineair worden geïnterpoleerd.
  • Bedoelde uitvulling moet afzonderlijk worden beschouwd op positieve respectievelijk negatieve invloedsvlakken.
  • De fabricage- en montagetoleranties van de brug moeten worden afgestemd op het behalen van bovengenoemde waarden.

Toelichting

Afbeeldingen
Extra informatie


Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 09:23.