ROK-00835

Id-d5403c8d-fd0a-430e-bbae-d7f9a74ef222
7.6.5-NEN-EN 13670
ROK(13 C)Eistekst

Naast de in NEN-EN 446 voorgeschreven testen moet direct na ingebruikname, of direct na schoonmaak, van een mixer een “Fluidity test” volgens artikel 4.3 van NEN-EN 445 worden uitgevoerd. Pas nadat wordt voldaan aan de in artikel 6.3 van NEN-EN 447 gestelde eisen, mag worden aangevangen met injecteren. Mortel die niet voldoet moet worden afgevoerd.

Toelichting

Deze eis is bedoeld om een te hoge water bindmiddelfactor door overdosering door fout ingestelde apparatuur of achtergebleven schoonmaakwater te voorkomen.
De aannemer moet zorgen voor voldoende opvangcapaciteit van de afgekeurde injectiemortel, bijvoorbeeld in vorm van klaarstaande speciekuipen.Bovenliggende eisen
Links

Paragraaf ROKNEN-EN 13670
Brondocument
Het vervaardigen van betonconstructies
Referentiedocumenten  
Injectiemortel voor voorspankabels – Werkwijzen voor het injecteren
Objecttype
Kunstwerk
Thema
Beton
Periode
Uitvoeringsfase

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 09:24.