ROK-0066

Id-d76f2915-bde5-e911-a2e0-00155d641201
4.6.5 (1)-NEN-EN 1991-2
ROK(13 C)Eistekst

Tabel NB.8 moet worden vervangen door tabel T0066.

Toelichting

Afbeeldingen

Verzameling van gelijkwaardige vrachtwagens voor belastingsmodel 4b
[[2f821931-1c1c-ea11-a2e3-00155d641201.jpg]]
Extra informatie


Links

Paragraaf ROKNEN-EN 1991-2
Brondocument
Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 2: Verkeersbelasting op bruggen
Referentiedocumenten  
Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-2
Objecttype
Brug
Thema
Civiel
Periode
Ontwerpfase

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 09:24.