ROK-0533

Id-e67b134f-ba41-ea11-a2e4-00155d641200
Algemeen-NEN-EN 1991-1-5
ROK(13 C)Eistekst

Voor de belasting door temperatuurveranderingen moet bij zowel geopende als gesloten brug NEN 6786 gehanteerd worden.

Toelichting

Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 09:26.