ROK-0073

Id-eb702915-bde5-e911-a2e0-00155d641201
4.7.3.4 (1)-NEN-EN 1991-2
ROK(13 C)Eistekst

In de berekening moet worden verondersteld dat een dergelijke belasting op constructieve elementen kan optreden, tenzij is aangetoond dat een bijzondere voorziening dat verhindert (c.q. de bijzondere belasting opneemt). Afschermende constructies voor wegen die voldoen aan NEN-EN 1317 worden niet beschouwd als een dergelijke bijzondere voorziening.

Alle constructieve elementen van een brug moeten als ‘starre constructie’ worden beschouwd.

Toelichting

Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:27.