ROK-00888

Id-ec0b79f0-9a30-eb11-a2f1-00155d641201
4.3.8-NEN-EN 15050
ROK(13 C)Eistekst

Het dynamische effect op brugelementen tijdens montage en transport moet in rekening worden gebracht in overeenstemming met de werkelijke uitvoeringsmethodieken.

Naast de standaard partiele belasting factoren, moet een extra factor voor het dynamische effect op het eigengewicht van het brugelement in rekening worden gebracht:

γkd, dyn = 1,3 voor transport, indien de elementen daarbij lokaal ondersteund worden.

Toelichting

Links

Paragraaf ROKNEN-EN 15050
Brondocument
Vooraf vervaardigde betonproducten – Brugelementen
Objecttype
Brug
Thema
Beton
Periode
Ontwerpfase
,
Uitvoeringsfase

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 09:27.