ROK-0535

Id-f265116f-bc41-ea11-a2e4-00155d641200
Algemeen-NEN-EN 1991-1-1
ROK(13 C)Eistekst

Voor verkeerskundige draagconstructies (portalen en uithouders) wordt verwezen naar de documenten genoemd in tabel 2-7.

voor het vervolg zie onderliggende eis.

Toelichting

In de inleiding van de componentspecificatie zijn de mogelijkheden beschreven ten aanzien van de keuze voor RWS-standaard VDC’s of een RWS akkoord bevonden alternatief (vermeld in de betreffende documenten).
Onderliggende eisenLinks

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:28.