ROK-0108

Id-f3af211b-bde5-e911-a2e0-00155d641201
6.8.7-NEN-EN 1992-1-1
ROK(13 C)Eistekst

Bij belasting door wegverkeer, moet de vermoeiingstoets voor beton onder druk of afschuiving worden uitgevoerd volgens de regel van Miner (NEN-EN 1992-2, 6.8.7 (101)).

Toelichting

De vereenvoudigde methode volgens NEN-EN 1992-2 6.8.7 met λ-waarden is niet toegestaan voor wegverkeer, omdat in Annex NN alleen λ-waarden zijn opgenomen voor spoorverkeer.Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 09:28.