ROK-0024

Id-fd2f310f-bde5-e911-a2e0-00155d641201
A.6-NEN-EN 1991-1-1
ROK(13 C)Eistekst

In afwijking van tabel A.6 in bijlage A moet voor het gewicht van zeer open asfaltbeton en dicht asfaltbeton een volumiek gewicht γ van 23.0 kN/m3 worden aangehouden.

Toelichting

Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:29.