Id-cc0e847e-3801-e611-80cf-000af764f30b: versiegeschiedenis

Id-cc0e847e-3801-e611-80cf-000af764f30b /

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

29 jun 2021

10 jun 2021

9 apr 2021

  • huidigvorige 16:009 apr 2021 16:00WikiSysop overleg bijdragen 422 bytes +422 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Aspect |Id=cc0e847e-3801-e611-80cf-000af764f30b |Label (nl)=Sloopbaarheid |Definitie (nl)=Het gemak waarmee grondstoffen teruggewonnen, mat...'