ROK-00894

Id-0d4986a3-ac19-4be6-b43a-0421c7a4b84f
12.4.2.4-NEN-EN 1090-2
ROK(13 C)Eistekst

In aanvulling op het gestelde in NEN-EN 1090-2 moet de ontwerper aangeven hoeveel en welk type onderzoek moet worden uitgevoerd en op welke plaatsen in de constructie dit moet gebeuren (WIC’s), zodanig dat dit representatief is voor de hele constructie en minimaal voldoet aan het gestelde in tabel T0351. De omvang van het niet-destructief onderzoek moet worden opgenomen in het NDO-plan.

Toelichting

Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:00.