ROK-0061

Id-1c6f2915-bde5-e911-a2e0-00155d641201
4.3.3 (3)-NEN-EN 1991-2
ROK(13 C)Eistekst

Vervang bij (3) de term ‘uitzettingsvoegen’ door ‘voegovergangen’.

Toelichting

Links

Paragraaf ROKNEN-EN 1991-2
Brondocument
Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 2: Verkeersbelasting op bruggen
Referentiedocumenten  
Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-2
Objecttype
Brug
Thema
Civiel
Periode
Ontwerpfase


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:02.