ROK-0019

Id-3c2f310f-bde5-e911-a2e0-00155d641201
5.2.3 (4)-NEN-EN 1991-1-1
ROK(13 C)Eistekst

Bij toepassing van vloeistofleidingen in/aan/onder/op dekken van kunstwerken moet rekening worden gehouden met het gewicht van een volledig gevulde leiding en het effect ervan op de belasting van de constructie.

Bij toepassing van leidingen en leidingkanalen in holle ruimtes van kunstwerken of dekken van kunstwerken moet rekening worden gehouden met een eventuele lekkage van de leiding en het effect ervan op de belasting van het dek (belasting door vloeistof in deze ruimtes als gevolg van de lekkage).

Toelichting

Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:06.