ROK-0648

Id-bd496148-1f7b-4f82-a24d-443a70cfb7a7
(1.4) Belastingen door ijs-TAW Leidraad (2003)
ROK(13 C)Eistekst

De richtingen en posities van de representatieve belastingen door ijs op keermiddelen zijn:

  1. Thermische expansie van ijs: in de lengterichting van de kolk, 0,2 m onder de bovenwaterstand;
  2. Opstuwing ijsschotsen: loodrecht op de deur, ter hoogte van de bovenwaterstand;
  3. IJsaangroei: verticaal, gelijkmatig over de onder water komende regels.

De sluisdeuren moeten op alle genoemde ijsbelastingen worden berekend, waarbij de belastingen (1) en (2) niet met elkaar hoeven te worden gecombineerd. Voor de grootte van de belastingen wordt verwezen naar de literatuur. Minimaal moeten de volgende waarden worden aangehouden:

  • Thermische expansie 50 kN/m,
  • Opstuwing 50 kN/m en
  • Aangroei 10 kN/m totaal, deze belasting moet worden geplaatst op de regel die bij een gesloten deur net onder het waterniveau ligt.

Voor zeesluizen kunnen afwijkende eisen in het contract zijn opgenomen.

Voor de berekening van kolkwanden moet gerekend worden met een horizontale drukbelasting van 400 kN/m door ijs op het niveau van de verwachtte waterstand in bevroren sluiskolk.

Toelichting

Bovenliggende eisen
Links

Paragraaf ROKBelastingen door ijs-TAW Leidraad (2003)
Brondocument
TAW Leidraad Kunstwerken mei 2003, Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen
Objecttype
Nat kunstwerk
Thema
Waterbouw
Periode
Ontwerpfase


De eigenschap “Voorkeurslabel” (als paginatype) met de invoerwaarde “De richtingen en posities van de representatieve belastingen door ijs op keermiddelen zijn: Thermische expansie van ijs: in de lengterichting van de kolk, 0,2 m onder de bovenwaterstand; Opstuwing ijsschotsen: loodrecht op de deur, ter hoogte van de bovenwaterstand; IJsaangroei: verticaal, gelijkmatig over de onder water komende regels.De sluisdeuren moeten op alle genoemde ijsbelastingen worden berekend, waarbij de belastingen (1) en (2) niet met elkaar hoeven te worden gecombineerd. Voor de grootte van de belastingen wordt verwezen naar de literatuur. Minimaal moeten de volgende waarden worden aangehouden: Thermische expansie 50 kN/m, Opstuwing 50 kN/m en Aangroei 10 kN/m totaal, deze belasting moet worden geplaatst op de regel die bij een gesloten deur net onder het waterniveau ligt.Voor zeesluizen kunnen afwijkende eisen in het contract zijn opgenomen.Voor de berekening van kolkwanden moet gerekend worden met een horizontale drukbelasting van 400 kN/m door ijs op het niveau van de verwachtte waterstand in bevroren sluiskolk.” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:22.