ROK-0017

Id-f22e310f-bde5-e911-a2e0-00155d641201
2.2 (1)P-NEN-EN 1991-1-1
ROK(13 C)Eistekst

Voor ecoducten en andere constructies die met grond zijn afgedekt, geldt dat met Rijkswaterstaat moet worden overlegd of naast de blijvende belasting ook rekening moet worden gehouden met een opgelegde belasting door voertuigen (brandweer, onderhoudsvoertuigen). Indien hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, moet als verkeerbelasting uit worden gegaan van minimaal het tandemstelstel LM1 met αQ = 0.5 volgens NEN-EN 1991-2.

Rekening moet worden gehouden met plaatselijke belastingen door voertuigen tijdens het aanbrengen van het grondpakket.

Toelichting

Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:28.