ROK-0138

Id-f3142121-bde5-e911-a2e0-00155d641201
4.2.2-NEN-EN 13670
ROK(13 C)Eistekst

Er moet een (deel)kwaliteitsplan worden opgesteld voor het uit te voeren betonwerk. Hierin moet beschreven worden hoe aan de eisen van NEN‑EN 13670, NEN 8670 en de aanvullingen van de ROK zal worden voldaan.

Voor aanvang van de vervaardiging van enig deel van het werk, moet het kwaliteitsplan volledig zijn en beschikbaar voor Rijkswaterstaat.

Toelichting

Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 09:28.